{{::trm.Cart}}
{{::trm.NumberOfArticles}} {{booking.Count}}
{{::trm.Sum}} {{booking.AmountToPayWeb | currency : siteCurrency}}

Välkommen till kundservice:

Frågor avseende evenemanget såsom tider, priser mm skall ske till arrangören.

Vanliga frågor och svar:

Fråga: Jag har bokat och köpt biljetter men blivit sjuk?

Svar: Normalt sett så återlöses ej köpt biljett. Vi på Webbiljett.se kan ej ansvara för att köpt biljett återlöses av ansvarig anläggning. För fler frågor angående detta hänvisar vi till anläggningen.

Fråga: Mitt köp blev avbrutet, hur kan jag få mina biljetter?

Svar: Har Ni fullföljt alla stegen och fått upp sista sidan som anger att Ni lyckats och att Era biljetter skickats till Er mailadress, så kan det hända att Ni får besked om att tidsgränsen har överskridits. Det finns en tidsgräns av säkerhetsskäl som gör att man inte kan lämna/glömma webbläsaren i inloggat läge på boknings-sidorna så att obehöriga inte kommer åt Era betalade biljetter. Av detta skäl kan det hända att tidsgränsen överskrids precis i det ögonblick som Ni bestämmer Er för att skriva ut biljetterna. Biljetterna mailas alltid till Er registrerade mailadress samt att Ni som registrerad kund så kan Ni logga in på mina sidor och där se sina biljetter. Man kan även skriva ut sina inköpta biljetter, och även ”skicka om” dem till den registrerade E-mail adressen.

Fråga: Mailet med biljetterna har inte kommit ?

Svar: Det kan vara så att ni av misstag har angivet fel mailadress (felstavning mm). Samt att vissa mail-leverantörer kan ta lite längre tid att leverera mailet. Kontrollera även din skräppost mapp så mailet inte hamnat där.